Background Image
Previous Page  9 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 14 Next Page
Page Background

Menupunktet Profil kræver, at du har SuperBruger adgang.

Profil

Følgende VÆSENTLIGE funktioner kan håndteres via Profil:

Bordgrupperinger:

Angiver hvilke borde der kan sættes sammen – eks. 17,18,19

Man kan med fordel indsætte mange kombinationer. Således kan systemet selv booke

restauranten fuldt ud efter de opsætte kriterier.

Vis sluttidspunkt ved bestilling:

Her kan angives om gæsten skal vises sluttid eller ej

Send reminder SMS til kunde:

Bemærk! Dette takseres udover alm. Online fee.

Max antal samtidige personreservation:

Her kan angives hvor mange personer der maksimalt må tages ind pr. 15 min.

Max antal samtidige reservationer

Her kan angives hvor mange borde der maksimalt må tages ind pr. 15 min

Forskyd onlinebookinger (Minutter)

Antal minutter gæstens mulighed for booking skal forskydes.

Klargøringstid (Minutter) *

Antal minutter der afsættes til rengøring af bordet (vi anbefaler 15 min)

OnlineInfo:

Tekstinfo som gæsten ser i forbindelse med Onlinebooking