Background Image
Previous Page  5 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 14 Next Page
Page Background

Kalender

Kalenderen viser alle restaurantens borde med deres egen kalender for den valgte dag.

Alle reservationer for den valgte dag vises som kasser på de borde de tilhører.

Således er Kalenderen opbygget:

Øverst vandret vises bordnumre

Under bordnummeret vises bordets personkapacitet

Alle reservationer vises som kasser fordelt på bordene i rerstauranten.

Holdes musen over en ”kasse” vises hvilke borde der er samhørende.

Du kan klikke på en reservation/kasse for at åbne denne.

Indholdet i en reservation vises altid i indholdsfomularen til højre

Der kan ligesom på forsiden bladres mellem dagene via de gule pile.

Såfremt et tidspunkt når den fastsatte personkapacitet, vises tiden med RØDT

Ønsker du at flytte/ændre en reservation – klik blot på denne og ret det ønskede

indhold i formularen, der afsluttes med at klikke GEM.

Dato kalender

Den lille dato kalender øverst til højre er den hurtige

genvej til at springe mellem dagene i BordAgenten.

Der findes 2 visning via den lille dato kalender:

-

Listevisning

-

Kalendervisning

Klikkes der på tallet åbnes kalendervisning

Klikkes der på streger åbnes listevisning