Background Image
Previous Page  2 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 14 Next Page
Page Background

BordAgenten ver. 2.10

Intro:

BordAgenten er et webbaseret bookingsystem udviklet specielt til

restauranter & spisesteder.

Systemet håndterer alle bordreservationer uanset om de modtaget pr.

tlf., som walk-in eller via det tilknyttede Online-modul.

I BordAgenten er den specifikke restaurant opbygget ud fra dens

egne kriterier såsom, borde, åbningstider, kapacitet,

bordgrupperinger osv.

BordAgenten er et 100 % direkte bookingsystem. Alle

bordreservationer som modtages via Online-modulet er derfor

øjeblikkeligt registreret i BordAgenten ligesom gæsten samtidigt

modtager en SMS bekræftelse på reservationen.

BordAgten bør være et af de vigtigste arbejdsredskaber for den

daglige leder af restauranten. Via BordAgenten kan restaurantens

besøgstal følges nøje ligesom systemet også tilbyder en række

muligheder for løbende justering, således restauranten opnår optimal

belægning og udnyttelse af kapaciteter såsom køkken & personale.

På de følgende sider findes en beskrivelse af BordAgenten ’s

opbygning samt funktioner – for såvel dagligdags brugere som

super-brugere.

BordAgenten skildrer visningen af reservationer på hhv. Listevisning

og Kalendervisning.

God fornøjelse med brugen af BordAgenten