Background Image
Previous Page  11 / 14 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 14 Next Page
Page Background

Historikken giver et løbende billede af indkommede reservationer i

BordAgenten. Således vises konstant de sidste 30 indkommede

reservationer samt de seneste 30 redigerede/slettede reservationer.

Historik

Der vises konstant 60 vandrette linier under Historik

De 30 øverste viser de seneste 30 indkomne reservationer i

BordAgenten, uanset hvordan der er modtaget.

De 30 nederste linier viser de seneste 30

rettede/ændrede/slettede reservationer i BordAgenten.

Historikken er således en log der hurtigt kan vise den seneste

aktivitet.

I kolonnen til venstre ses tidspunktet for afgivelse af

reservationen.